ქარხნული ტური

ქარხანა

IMG_4128
IMG_4129

წარმოება

Production (1)
Production (2)
Production (3)
Production (4)
Production (5)
Production (6)
Production (7)
Production (8)

ხარისხის ტესტირება

Quality Testing (1)
Quality Testing (2)
Quality Testing (3)
Quality Testing (4)
Quality Testing (5)
Quality Testing (6)

სახელოსნო

შენახვა

Დასრულებული პროდუქტი

Finished Product (1)
Finished Product (2)
21 (4)
21 (5)

Ნედლეული